Δευτέρα 1 Αυγούστου 2011

ΑΝΑΚΗΡΥΣΟΥΜΕ ΤΟ 2011 ΕΤΟΣ GEORGE MELIES
150 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από την γέννηση του πρωτοπόρου κινηματογραφιστή Georges Méliès, ενός πραγματικού μάγου της τέχνης, που απέδειξε ότι η μεγαλύτερη εξέλιξη ορισμένων πραγμάτων μπορεί να επιτευχθεί ταυτόχρονα με τη γέννησή τους… Ο Φαρφουλάς ανακηρύσσει το 2011 Παγκόσμιο Έτος Georges Méliès με την ελπίδα, η δύναμη της ελεύθερης φαντασίας να κυριαρχήσει το συντομότερο πάνω στον παραλογισμό της σύγχρονης στενομυαλιάς.